اثبات پرداختی سایت اد کلیکی

اثبات مبالغ پرداختی

اثبات پرداختی ها

لیست پرداخت های سال ۹۸ اد کلیکی
## نام و نام خانوادگی ایمیل IP مبلغ درخواستی(تومان) زمان درخواست زمان پرداخت
شاهرخ sh****951357@gmail.com 2.1****.219 23,589 1 هفته پیش 1 هفته پیش
محمد حسین ka****ei@gmail.com 5.1****112 20,000 2 هفته پیش 1 هفته پیش
محبوبه sa****i9796@gmail.com 37.****2.13 10,000 2 هفته پیش 1 هفته پیش
علی al****95@gmail.com 5.2****.63 2,000 2 هفته پیش 1 هفته پیش
نصیبه na****@gmail.com 5.1****.177 10,000 2 هفته پیش 1 هفته پیش
Fariba ad****e@gmail.com 198****4.100 15,500 2 هفته پیش 1 هفته پیش
ali al****@outlook.com 86.****.232 2,000 2 هفته پیش 2 هفته پیش
صبا Sa****393@gmail.com 86.****77 2,000 2 هفته پیش 2 هفته پیش
رسول r.****@gmail.com 46.****0.95 5,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
فتح اله sh****yahoo.com 91.****7.104 25,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
شریفه sh****i43@gmail.com 91.****.197 5,300 3 هفته پیش 2 هفته پیش
عمار ya****yahoo.com 5.7****27 20,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
طالب fa****@gmail.com 37.****.205 2,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
Fariba ad****e@gmail.com 198****4.100 59,800 4 هفته پیش 3 هفته پیش
حمیده se****29@gmail.com 188****.168 5,000 4 هفته پیش 2 هفته پیش
آمنه ay****gmail.com 95.****17 3,000 4 هفته پیش 2 هفته پیش
مریم sh****@gmail.com 5.1****235 20,000 1 ماه پیش 3 هفته پیش
رحمان al****n@gmail.com 5.2****.23 10,105 1 ماه پیش 1 ماه پیش
میلاد mi****golestani@gmail.com 5.1****218 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
معصومه mk****tnc@gmail.com 37.****0.202 8,935 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مهناز ma****@gmail.com 128****7.24 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
سمیره va****mail.com 5.2****.69 11,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
زینب ba****iii@gmail.com 5.2****76 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
افشین af****gmail.com 95.****185 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Hamid Reza ka****hamid@yahoo.com 212****.34 24,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
محمد mo****ail.com 89.****192 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
فتح اله sh****yahoo.com 91.****7.104 40,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
سید مسلم mo****gmail.com 5.1****.67 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
mostafa mo****rbani1371@yahoo.com 2.1****.168 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مجتبی ah****101@gmail.com 5.2****229 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
ساناز ww****yni19@yahoo.com 86.****215 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Farzad mo****rzad97@gmail.com 5.2****.127 6,190 1 ماه پیش 1 ماه پیش
کاظم bi****ad3147@yahoo.com 5.2****.227 10,125 1 ماه پیش 1 ماه پیش
سعید sa****@live.com 193****92.136 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مصطفی mo****d.i@gmail.com 37.****.190 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
فتاح Kh****mail.com 5.1****.88 2,000 1 ماه پیش 1 هفته پیش
mohsen ma****@gmail.com 37.****.250 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
عمار ya****yahoo.com 5.7****27 18,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
حمیدرضا hr****il.com 185****6.9 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مریم sh****@gmail.com 5.1****235 20,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
rzhsyesyd ra****edi1362@yahoo.com 77.****6.66 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
فتح اله sh****yahoo.com 91.****7.104 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
رحمان ra****3@yahoo.com 46.****.178 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
زهرا re****i1397@yahoo.com 5.1****.175 6,435 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مصطفی fa****28@gmail.com 5.1****130 10,265 1 ماه پیش 1 ماه پیش
mostafa mo****rbani1371@yahoo.com 2.1****.168 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
farogh ga****e@gmail.com 2.1****.174 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Queen zs****@gmail.com 83.****.42 2,575 1 ماه پیش 1 ماه پیش
فرزانه ro****7@yahoo.com 151****07.196 4,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
حسن va****mail.com 5.2****.214 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
امیرارسلان po****arsalan@gmail.com 46.****.76 5,200 1 ماه پیش 1 ماه پیش
فالح f.****51@gmail.com 46.****8.98 2,500 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Hamid Reza ka****hamid@yahoo.com 212****.34 6,900 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Mehdi Ww****eza255@gmail.com 5.1****.255 6,500 2 ماه پیش 1 ماه پیش
saeid sa****i21@yahoo.com 5.2****101 12,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
عاصمه a.****yahoo.com 188****01.101 10,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
مژده mh****@gmail.com 2.1****84 4,015 2 ماه پیش 2 ماه پیش
نرگس ww****65@gmail.com 178****99.167 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
masoud hv****@gmail.com 5.1****.4 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
فاطمه ta****941394@gmail.com 5.1****.82 2,975 2 ماه پیش 2 ماه پیش
رضا re****an63@gmail.com 151****16.100 10,343 2 ماه پیش 2 ماه پیش
فریبا ma****ibakhtiati@gmail.com 5.2****.127 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
سمیه sz****ail.com 46.****164 4,900 2 ماه پیش 2 ماه پیش
اعظم ba****zam9@gmail.com 2.1****168 2,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
عباس ab****24@gmail.com 31.****9.185 11,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مالک ma****yahoo.com 109****74.230 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
ث p.****gmail.com 5.2****.255 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حسین ca****pe@gmail.com 37.****3.119 5,685 2 ماه پیش 1 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
aliakbar al****gmail.com 31.****185 7,535 2 ماه پیش 2 ماه پیش
Vahid Va****gmail.com 178****54.172 11,500 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حمید to****mid68@gmail.com 151****57.115 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
علی al****mail.com 151****05.165 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مهناز ja****a6059@gmail.com 5.2****52 2,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
جواد jr****28@gmail.com 5.2****149 2,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
masoud ma****mi2337@gmail.com 89.****1.236 2,850 2 ماه پیش 1 ماه پیش
سامان cd****gmail.com 79.****.162 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
فتح اله sh****yahoo.com 91.****7.104 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مونا mo****@live.com 2.1****.66 5,500 2 ماه پیش 2 ماه پیش
سیدرضا re****05@yahoo.com 77.****.222 2,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
کریم pa****4@gmail.com 164****39.197 8,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
آرزو ho****o1368115@gmail.com 31.****218 3,080 2 ماه پیش 2 ماه پیش
امیرارسلان po****arsalan@gmail.com 46.****.76 2,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
رسول r.****@gmail.com 46.****0.95 2,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
aj1991 aj****hoo.com 37.****7.99 6,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
mostafa mo****rbani1371@yahoo.com 2.1****.168 3,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مهدی ME****N1345@JMAIL.COM 195****5.234 7,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حکیمه mh****lanag@gmail.com 5.1****.247 4,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
amir ya****83@gmail.com 2.1****.168 5,025 2 ماه پیش 2 ماه پیش
سیامک mo****yahoo.com 109****5.215 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مریم 61****i.com@gmail.com 5.1****167 5,630 2 ماه پیش 2 ماه پیش
ناصر ha****i44@yahoo.com 31.****201 10,001 2 ماه پیش 2 ماه پیش
Ehsan eh****gmail.com 46.****5.165 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مسعود hv****@yahoo.com 185****6.205 5,300 2 ماه پیش 2 ماه پیش
عفت ed****gmail.com 79.****.252 7,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
محسن mo****@gmail.com 188****71.149 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حسن Ro****7@gmail.com 2.1****.138 2,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
زهرا zm****@gmail.com 91.****.25 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
hasan hn****@gmail.com 46.****.144 10,000 3 ماه پیش 2 ماه پیش
مریم 61****i.com@gmail.com 5.1****167 2,000 3 ماه پیش 2 ماه پیش
رادمهر ak****6@gmail.com 5.1****.152 7,000 3 ماه پیش 2 ماه پیش
رضا r.****4@gmail.com 5.2****.222 2,000 3 ماه پیش 2 ماه پیش
محمدرضا eb****ahoo.com 178****28.213 15,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
پیمان py****ail.com 5.1****77 10,060 3 ماه پیش 3 ماه پیش
ناصر na****nia86@gmail.com 5.1****.229 5,700 3 ماه پیش 3 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
رضوان re****ry1365@gmail.com 91.****.30 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
مهناز Ka****5@gmail.com 5.1****101 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
حمید to****mid68@gmail.com 151****57.115 2,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
زینب ba****iii@gmail.com 5.2****76 2,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
محمد mm****rrrrrr@gmail.com 83.****3.146 13,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
mostafa mo****rbani1371@yahoo.com 2.1****.168 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
رضا re****852@gmail.com 5.1****.230 5,145 3 ماه پیش 3 ماه پیش
سيد ابوالفضل al****j1377@gmail.com 83.****.20 5,368 3 ماه پیش 3 ماه پیش
محمد علی al****ail.com 91.****.101 10,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
zahra za****ur211@yahoo.com 2.1****243 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
Vaez rs****ail.com 2.1****.185 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
امید om****s20@yahoo.com 79.****.43 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
سجاد sa****i65@yahoo.com 46.****.103 2,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
aj1991 aj****hoo.com 37.****7.99 3,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
جلال ab****gmail.com 31.****240 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
مهدی sh****ma@gmail.com 5.1****.211 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
محمد ko****amix@yahoo.com 109****90.27 5,500 3 ماه پیش 3 ماه پیش
ساسان Sa****an@Gmail.com 2.1****92 10,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
فاطمه wa****@gmail.com 83.****.136 2,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
rzhsyesyd ra****edi1362@yahoo.com 77.****6.66 2,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
محمد حسین ka****ei@gmail.com 5.1****112 15,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
morteza mo****r@yahoo.com 5.2****.199 5,010 3 ماه پیش 3 ماه پیش
سیما nz****ail.com 5.2****.220 5,055 3 ماه پیش 3 ماه پیش
شهین sh****mis@gmail.com 151****11.65 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
مهرداد me****zegar51@yahoo.com 83.****.236 5,020 3 ماه پیش 3 ماه پیش
جواد om****fari@yahoo.com 93.****4.204 5,100 3 ماه پیش 3 ماه پیش
saeid sa****i21@yahoo.com 5.2****101 40,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
قربانعلی be****@yahoo.com 5.2****.58 2,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
حسن ht****il.com 198****.205 3,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
مهیار ma****gmail.com 31.****.116 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
اسما as****i90@gmail.com 86.****207 2,500 4 ماه پیش 3 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
امیرستار ma****8@gmail.com 37.****116 2,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
مالک ma****yahoo.com 109****74.230 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
مهدی ma****85314@gmail.com 5.1****.72 2,085 4 ماه پیش 3 ماه پیش
mohammad mr****@gmail.com 79.****31 5,525 4 ماه پیش 3 ماه پیش
زینب zi****ti95@gmail.com 31.****.227 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
سیده زهرا mi****@gmail.com 178****70.163 3,405 4 ماه پیش 3 ماه پیش
آریو ar****gmail.com 92.****.119 3,045 4 ماه پیش 2 ماه پیش
behnam m.****ahoo.com 37.****.201 5,055 4 ماه پیش 3 ماه پیش
کاظم bi****ad3147@yahoo.com 5.2****.227 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
هادی ra****53@chmail.ir 2.1****.82 10,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
علی Go****li35@yahoo.com 195****13.106 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
مصطفی mo****d.i@gmail.com 37.****.190 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
محمد علی ak****haji@yahoo.com 178****6.180 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
bagher ba****i@gmail.com 5.7****1 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
بابک ba****rian@gmail.com 37.****2.11 4,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
شیرین sh****5_12345@yahoo.com 86.****.241 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
سمانه سادات ho****ahoo.com 95.****69 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
فاطمه Ro****yahoo.com 83.****.180 12,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
سمیه f1****yahoo.com 83.****.170 13,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
حمید ko****ahoo.com 204****6.76 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
منصوره so****ahoo.com 185****6.70 5,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
حميد po****mail.com 5.1****194 2,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
فتح اله sh****yahoo.com 91.****7.104 10,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
جمشید ta****3@gmail.com 89.****86 9,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
معصومه mk****tnc@gmail.com 37.****0.202 7,000 4 ماه پیش 3 ماه پیش
آرزو ho****o1368115@gmail.com 31.****218 5,285 4 ماه پیش 4 ماه پیش
محمد امین am****yan2@gmail.com 83.****1.117 2,935 4 ماه پیش 4 ماه پیش
محمد mo****ail.com 89.****192 5,000 4 ماه پیش 4 ماه پیش
نصیبه na****@gmail.com 5.1****.177 5,000 4 ماه پیش 4 ماه پیش
*** gi****mail.ir 37.****5.32 3,000 4 ماه پیش 4 ماه پیش
معصومه hr****y@gmail.com 37.****.61 2,000 4 ماه پیش 4 ماه پیش
مسلم m.****ad@gmail.com 5.2****81 2,000 4 ماه پیش 4 ماه پیش
مهرداد sa****mail.com 2.1****203 5,000 4 ماه پیش 4 ماه پیش
Rasoll ra****vi72@gmail.com 5.2****.250 7,655 4 ماه پیش 4 ماه پیش
روح الله ro****l.ir 79.****.96 5,000 4 ماه پیش 4 ماه پیش
عفت ed****gmail.com 79.****.252 2,000 4 ماه پیش 4 ماه پیش
حسین ho****8@gmail.com 176****9.84 5,385 4 ماه پیش 4 ماه پیش
اصغر as****ni806@gmail.com 89.****131 5,000 4 ماه پیش 4 ماه پیش
سید حسین se****@yahoo.com 93.****.5 5,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
راشد ra****mady6366@gmail.com 37.****9.47 3,330 5 ماه پیش 3 ماه پیش
ساسان Sa****an@Gmail.com 2.1****92 10,000 5 ماه پیش 3 ماه پیش
Javad js****ail.com 89.****3.72 10,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
مسعود tm****gmail.com 5.7****28 3,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
احمد ah****bd@gmail.com 5.1****197 4,470 5 ماه پیش 3 ماه پیش
یعقوب ya****ahremani@gmail.com 5.1****.186 5,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
حسن va****mail.com 5.2****.214 19,000 5 ماه پیش 3 ماه پیش
سیما fr****t4783@yahoo.com 5.2****18 2,005 5 ماه پیش 4 ماه پیش
محمد mo****madkhani75@gmail.com 2.1****251 4,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
mehdi ne****ehdi@yahoo.com 5.1****132 2,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
مونا mo****@live.com 2.1****.66 2,500 5 ماه پیش 4 ماه پیش
احمد ah****adi@gmail.com 93.****8.241 6,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
عباس a.****gmail.com 5.1****.68 2,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
مهناز Ka****5@gmail.com 5.1****101 2,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
یدالله ww****373@gmail.com 5.2****.106 5,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
بهزاد be****71@gmail.com 31.****.206 9,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
aliakbar al****gmail.com 31.****185 7,930 5 ماه پیش 4 ماه پیش
امیر na****h@gmail.com 5.2****.200 7,498 5 ماه پیش 4 ماه پیش
حکیمه 13****il.com 89.****177 2,000 5 ماه پیش 4 ماه پیش
مصطفی fa****28@gmail.com 5.1****130 11,120 5 ماه پیش 4 ماه پیش
-