اثبات پرداختی سایت اد کلیکی

اثبات مبالغ پرداختی

اثبات پرداختی ها

لیست پرداخت های سال ۹۸ اد کلیکی
## نام و نام خانوادگی ایمیل IP مبلغ درخواستی(تومان) زمان درخواست زمان پرداخت
آرزو ho****o1368115@gmail.com 31.****218 5,285 2 هفته پیش 2 هفته پیش
محمد امین am****yan2@gmail.com 83.****1.117 2,935 2 هفته پیش 2 هفته پیش
محمد mo****ail.com 89.****192 5,000 2 هفته پیش 2 هفته پیش
نصیبه na****@gmail.com 5.1****.177 5,000 2 هفته پیش 2 هفته پیش
رضا gi****mail.ir 37.****5.32 3,000 2 هفته پیش 2 هفته پیش
معصومه hr****y@gmail.com 37.****.61 2,000 2 هفته پیش 2 هفته پیش
مسلم m.****ad@gmail.com 5.2****81 2,000 2 هفته پیش 2 هفته پیش
مهرداد sa****mail.com 2.1****203 5,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
Rasoll ra****vi72@gmail.com 5.2****.250 7,655 3 هفته پیش 2 هفته پیش
روح الله ro****l.ir 79.****.96 5,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
عفت ed****gmail.com 79.****.252 2,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
حسین ho****8@gmail.com 176****9.84 5,385 3 هفته پیش 2 هفته پیش
اصغر as****ni806@gmail.com 89.****131 5,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
سید حسین se****@yahoo.com 93.****.5 5,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
Javad js****ail.com 89.****3.72 10,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 3 هفته پیش 2 هفته پیش
مسعود tm****gmail.com 5.7****28 3,000 4 هفته پیش 2 هفته پیش
یعقوب ya****ahremani@gmail.com 5.1****.186 5,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
سیما fr****t4783@yahoo.com 5.2****18 2,005 1 ماه پیش 2 هفته پیش
محمد mo****madkhani75@gmail.com 2.1****251 4,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
mehdi ne****ehdi@yahoo.com 5.1****132 2,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
مونا mo****@live.com 2.1****.66 2,500 1 ماه پیش 2 هفته پیش
احمد ah****adi@gmail.com 93.****8.241 6,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
عباس a.****gmail.com 5.1****.68 2,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
مهناز Ka****5@gmail.com 5.1****101 2,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
یدالله ww****373@gmail.com 5.2****.106 5,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
بهزاد be****71@gmail.com 31.****.206 9,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
aliakbar al****gmail.com 31.****185 7,930 1 ماه پیش 2 هفته پیش
امیر na****h@gmail.com 5.2****.200 7,498 1 ماه پیش 2 هفته پیش
حکیمه 13****il.com 89.****177 2,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
مصطفی fa****28@gmail.com 5.1****130 11,120 1 ماه پیش 2 هفته پیش
ث p.****gmail.com 5.2****.255 5,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
mostafa mo****rbani1371@yahoo.com 2.1****.168 2,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
سمیره va****mail.com 5.2****.69 9,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
ستاره se****8@gmail.com 185****88.55 5,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
Abolfazl ab****ly@gmail.com 83.****.244 2,040 1 ماه پیش 2 هفته پیش
یاسر ni****@gmail.com 195****27.166 5,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
جلال ab****gmail.com 31.****240 2,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
مسعود pt****gmail.com 5.7****30 5,000 1 ماه پیش 2 هفته پیش
مصطفی mo****ammadgholinia@gmail.com 5.1****.95 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Ahmad at****mail.com 2.1****.13 6,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Abolfazl no****.in 83.****7.53 2,100 1 ماه پیش 1 ماه پیش
سمیرا sa****bani@gmail.com 86.****200 50,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
عاصمه a.****yahoo.com 188****01.101 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
زهرا zm****@gmail.com 91.****.25 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
هادی ha****i78@gmail.com 37.****5.46 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
پوریا x3****oo.com 185****.47 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
امید om****s20@yahoo.com 79.****.43 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
رضا ja****710@gmail.com 89.****.208 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Abolfazl ns****in 37.****.234 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مینا m.****@yahoo.com 31.****147 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
زکیه za****ni@yahoo.com 37.****6.97 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
علی as****ani@gmail.com 46.****29 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مرتضی re****60@gmial.com 2.1****171 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
علی fa****i77f@gmail.com 151****85.219 3,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
راضیه ra****ie1362@gmail.com 91.****189 8,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
حمید ha****t@gmail.com 5.1****.118 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مریم sh****@gmail.com 5.1****235 13,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
محمد mm****i2.in 83.****4.180 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مصطفی mo****d.i@gmail.com 37.****.190 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
زهرا zm****@gmail.com 91.****.25 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
نرگس ww****65@gmail.com 178****99.167 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
حکیمه mh****lanag@gmail.com 5.1****.247 5,500 1 ماه پیش 1 ماه پیش
zahra za****ur211@yahoo.com 2.1****243 8,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
amir ya****83@gmail.com 2.1****.168 2,800 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مهدی ME****N1345@JMAIL.COM 195****5.234 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
ساسان Sa****an@Gmail.com 2.1****92 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
محبوبه sa****i9796@gmail.com 37.****2.13 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
ناصر na****7@gmail.com 5.2****.73 8,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مهدی ma****85313@gmail.com 5.1****.108 2,600 1 ماه پیش 1 ماه پیش
محمد mo****nd09169498577@gmail.com 83.****5.119 2,015 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مصطفی ms****@yahoo.com 5.1****.89 7,100 1 ماه پیش 1 ماه پیش
جواد ja****0@gmail.com 89.****4.113 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Vaez rs****ail.com 2.1****.185 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
سید امین am****ni@live.com 195****4.77 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
شیرین sh****5_12345@yahoo.com 86.****.241 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
هادی co****oftware@yahoo.com 82.****.178 2,345 1 ماه پیش 1 ماه پیش
فرزانه ro****7@yahoo.com 151****07.196 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
رقیه ha****gerpoor2@gmail.com 172****18.159 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
رحمان al****n@gmail.com 5.2****.23 5,140 1 ماه پیش 1 ماه پیش
محسن ir****6@yahoo.com 46.****7.181 5,020 1 ماه پیش 1 ماه پیش
میلاد mi****golestani@gmail.com 5.1****218 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مرتضی re****60@gmial.com 2.1****171 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Hamid Reza ka****hamid@yahoo.com 212****.34 4,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
پریسا qo****risa@gmail.com 87.****9.118 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
رضا re****852@gmail.com 5.1****.230 2,595 1 ماه پیش 1 ماه پیش
امید om****ander@gmail.com 5.2****.153 3,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
نجف kn****mail.com 5.2****.127 4,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
عباس ab****stani021@gmail.com 83.****5.200 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مهدی kh****s086@gmail.com 151****03.153 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
رضا re****an63@gmail.com 151****16.100 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
moein mo****gmail.com 85.****.4 2,500 1 ماه پیش 1 ماه پیش
نعیم na****eh9343@gmail.com 95.****1.242 3,300 1 ماه پیش 1 ماه پیش
سمانه سادات ho****ahoo.com 95.****69 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
کاظم bi****ad3147@yahoo.com 5.2****.227 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
peghman pe****oodvand1268@gmail.com 5.1****116 3,760 1 ماه پیش 1 ماه پیش
علی ma****85312@gmail.com 5.1****.205 2,500 1 ماه پیش 1 ماه پیش
شکیبا sh****havarz@gmail.com 188****06.104 4,097 1 ماه پیش 1 ماه پیش
سعید sa****6@gmail.com 109****3.124 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
امین am****i@gmail.com 74.****0.218 3,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
حمید mo****o64@gmail.com 5.1****96 3,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مهدی ko****org66mahdi@gmail.com 207****4.133 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
ناهید ma****i448@yahoo.com 2.1****.225 2,500 1 ماه پیش 1 ماه پیش
فاطمه ni****r.1370@gmail.com 5.1****231 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
محمد علی ak****haji@yahoo.com 178****6.180 2,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
Ehsan eh****gmail.com 46.****5.165 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 15,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
ناصر na****nia86@gmail.com 5.1****.229 8,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
علی al****mail.com 151****05.165 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
morteza mo****r@yahoo.com 5.2****.199 5,790 1 ماه پیش 1 ماه پیش
جمال الدین ja****4@gmail.com 46.****4.223 6,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
علی al****il@gmail.com 83.****1.117 10,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
آرام aa****@gmail.com 142****.213 5,300 1 ماه پیش 1 ماه پیش
وحید 3a****imosavar@gmail.com 80.****.94 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
نصرالله ns****ry809@gmail.com 5.1****.222 12,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
کاوه ka****r2003@yahoo.com 5.1****.182 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
ناصر ha****i44@yahoo.com 31.****201 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
جواد om****fari@yahoo.com 93.****4.204 5,200 1 ماه پیش 1 ماه پیش
میثم sa****mail.com 5.7****109 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
سجاد sa****gmail.com 83.****.213 5,000 1 ماه پیش 1 ماه پیش
مهدی ma****85311@gmail.com 5.1****252 5,200 1 ماه پیش 1 ماه پیش
محمد mo****ail.com 89.****192 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
behnam m.****ahoo.com 37.****.201 6,780 2 ماه پیش 1 ماه پیش
ساسان Sa****an@Gmail.com 2.1****92 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
شهین sh****mis@gmail.com 151****11.65 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
نصیبه na****@gmail.com 5.1****.177 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
علی Al****hzad@yahoo.com 5.1****52 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
علیرضا al****afzadeh78@gmail.com 5.2****.92 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
آرزو ho****o1368115@gmail.com 31.****218 8,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
مهیار ma****gmail.com 31.****.116 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
majid ma****emeil.in 5.2****15 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
masoud hv****@gmail.com 5.1****.4 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
علی Go****li35@yahoo.com 195****13.106 5,100 2 ماه پیش 1 ماه پیش
Abolfazl dj****55.99@gmail.com 37.****1.188 5,110 2 ماه پیش 1 ماه پیش
محمدحسین sh****71@yahoo.com 95.****237 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
سیما nz****ail.com 5.2****.220 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
یوسف ha****osef@gmail.com 83.****241 5,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
mohammad mr****@gmail.com 79.****31 6,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 2 ماه پیش 1 ماه پیش
میثم nm****hoo.com 5.2****6 5,145 2 ماه پیش 1 ماه پیش
ث p.****gmail.com 5.2****.255 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
bagher ba****i@gmail.com 5.7****1 5,900 2 ماه پیش 2 ماه پیش
محسن mo****@gmail.com 188****71.149 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
فاطمه ni****r.1370@gmail.com 5.1****231 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
علي al****bi135585@gmail.com 94.****.194 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
سید محمد mi****ahoo.com 5.2****.242 5,050 2 ماه پیش 2 ماه پیش
علی رضا ay****zadeh789@gmail.com 37.****0.127 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
سهراب bi****l.com 5.1****.6 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
زینب zi****ti95@gmail.com 31.****.227 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
محمد mg****@gmail.com 85.****8.123 5,050 2 ماه پیش 2 ماه پیش
معصومه mk****tnc@gmail.com 37.****0.202 5,270 2 ماه پیش 2 ماه پیش
یدالله ww****373@gmail.com 5.2****.106 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حامد ha****gerpoor4@gmail.com 2.1****108 5,100 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مسعود pt****gmail.com 5.7****30 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مینا m.****@yahoo.com 31.****147 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
جمشید ta****3@gmail.com 89.****86 5,410 2 ماه پیش 2 ماه پیش
اشرف ha****gerpoor3@gmail.com 84.****.4 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
آمنه ay****gmail.com 95.****17 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
زکیه za****ni@yahoo.com 37.****6.97 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
پیمان py****ail.com 5.1****77 5,360 2 ماه پیش 2 ماه پیش
نرگس ww****65@gmail.com 178****99.167 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مهرداد me****zegar51@yahoo.com 83.****.236 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
فتح اله sh****yahoo.com 91.****7.104 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
علی رضا ka****za@gmail.com 91.****4.67 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
سعید ma****2337@yahoo.com 5.2****.105 5,100 2 ماه پیش 2 ماه پیش
رضا ja****710@gmail.com 89.****.208 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حکیمه mh****lanag@gmail.com 5.1****.247 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حامد hd****r@yahoo.com 77.****67 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
مهدی ME****N1345@JMAIL.COM 195****5.234 6,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حسین ho****8@gmail.com 176****9.84 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حمید ha****t@gmail.com 5.1****.118 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
Ehsan eh****gmail.com 46.****5.165 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
هادی ha****gerpoor5@gmail.com 185****9.98 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
یاسر ni****@gmail.com 195****27.166 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حمیده se****29@gmail.com 188****.168 5,040 2 ماه پیش 2 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
asghar AA****3@gmail.com 5.1****.83 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
عباس ab****stani021@gmail.com 83.****5.200 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
آرام aa****@gmail.com 142****.213 5,000 2 ماه پیش 2 ماه پیش
سعید sa****6@gmail.com 109****3.124 5,000 3 ماه پیش 2 ماه پیش
محبوبه sa****i9796@gmail.com 37.****2.13 5,000 3 ماه پیش 2 ماه پیش
پریسا qo****risa@gmail.com 87.****9.118 5,000 3 ماه پیش 2 ماه پیش
عاصمه a.****yahoo.com 188****01.101 5,000 3 ماه پیش 2 ماه پیش
ناصر ha****i44@yahoo.com 31.****201 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
سمیرا sa****bani@gmail.com 86.****200 70,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
رحمان al****n@gmail.com 5.2****.23 5,005 3 ماه پیش 3 ماه پیش
Rasoll ra****vi72@gmail.com 5.2****.250 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
علی al****mail.com 151****05.165 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
سعید va****hi.mosavar@gmail.com 80.****157 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
محسن ir****6@yahoo.com 46.****7.181 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
فرزانه ro****7@yahoo.com 151****07.196 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
رضا re****an63@gmail.com 151****16.100 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
سمیره va****mail.com 5.2****.69 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
میثم sa****mail.com 5.7****109 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
ایمان im****1@gmail.com 5.2****19 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
حسین ha****ahoo.com 2.1****.123 10,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
مهرداد sa****mail.com 2.1****203 5,056 3 ماه پیش 3 ماه پیش
حامد ha****gerpoor4@gmail.com 2.1****108 5,000 3 ماه پیش 3 ماه پیش
-