تعرفه تبلیغات در سایت اد کلیکی

تعرفه قیمت ها

برای تبلیغات پاپ آپ و جستجو گوگل و تبلیغات کلیکی

تعرفه تبلیغات

ردیف نوع تبلیغ موبایل و دسکتاپ
پاپ آپ ۵ تومان
بازدید کلیکی ۷ تومان
جستجو گوگل ۳۵ تومان
جستجو یاهو ۳۵ تومان
جستجو بینگ ۳۵ تومان
بازدید آپارات ۳۵ تومان

تعرفه درآمد

ردیف نوع تبلیغ موبایل و دسکتاپ
پاپ آپ ۴ تومان
بازدید کلیکی ۵ تومان
جستجو گوگل ۲۰ تومان
جستجو یاهو ۲۰ تومان
جستجو بینگ ۲۰ تومان
بازدید آپارات ۲۰ تومان
-